Mobili ir pigi Automobiliu nuoma oro uoste

Mobili ir pigi Automobiliu nuoma oro uoste
Autonuoma Kaune Vilniuje Klaipėdoje Šiauliose Panevėžyje Alytuje - mobili nuoma oro uostuose

2015 m. balandžio 11 d., šeštadienis

Pigiausia mašinu nuoma Kaune nuo 10

Naujiena - nuomojami automobiliai nuo 10,- eurų Kaune

Ar tikrai manote, jog žinote viską apie automobilių nuomą? Nors ši paslauga skaitoma pačia paprasčiausia apskritai visame transporto sektoriuje - joje yra tiek visokių paslėptų niuansų, kad šiandien reiktų visą dieną apie tai rašyti. Todėl pabandysiu tik apžvelgti pačius svarbiausius autonuoma užsiimančių įmonių "paslaugų" užkulisius.
Tiesa sakant, radau labai geros ir naudingos info tinklapyje www.autocar.lt Jeigu ten gerai panaršytumėte - rastumėte beveik viską, kad žinotumėte kaip elgtis, kad auto nuoma jums neatsistotų dvigubai brangiau, nei iš tikrųjų tikitės.

Dabar parašysiu, ką ten radau įdomaus:

  • Visų pirma, tai labai geri patarimai, kaip išsinuomoti mašiną pigiau

Pasirodo, kad oficiali auto nuomos kaina pvz Kaune, gali sumažėti dvigubai, jei naudositės tam tikra derybų strategija, kurią galite perskaityti čia http://www.autocar.lt/masinu-nuoma-uz-puse-kainos/. Vadovaujantis čia aprašytais metodais - tampate tuo klientu, apie kurį kiekviena nuomos kompanija tik ir svajoja...

  • Autonuoma Kaune ir jos paslaptys
Labai svarbus momentas - ar kada nors pagalvojote, kad išsinuomavus mašiną - na pavyzdžiui 10 dienų ir sumokėjus kokia 200 eurų, galima sumokėti papildomų mokesčių - antra tiek... Ne? Tada jums bus įdomu paskaityti, kaip visa tai atsitinka... Ir tai yra ne pokštas, o tikrų tikriausia tiesa. Apie visa tai čia - nuomos paslaptys - >automobiliu nuoma kaune> - kaip nepapulti į mašinų nuomos pinkles...

  • Kada rezervuoti ir nuomoti automobilį apsimoka labiausiai?
Ar žinote, kad užsisakant automobilį ne sezono metu, galima sutaupyti pusę nuomai skirtų pinigų? Paaiškinsiu išsamiau: įsivaizduokite, kad suplanavote atostogas Lietuvoje dar balandžio mėnesį. Ir jeigu jums atostogoms reikės transporto priemonės - pats laikas jau sumokėti už mašinos nuomą jau dabar. Galite išsinuomoti net už pusę kainos. Na, galbūt jeigu jums reikės automobilio 2-3 dienoms, negausite tokios nuomos kainos, tačiau savaitei nuomojantis - 10,- eurų dienai tikrai įmanoma susitarti... 

Ir šiaip, jeigu viską apibendrinti - Autocar.lt - tai mašinų nuoma, kurios vadovas - intelekto nestokojantis žmogus, todėl išsinuomavus auto - galėsite būti ramūs, kad jis jums neiškrės kiaulystės niekada. 

Spauskite ant paveikslėlio ir peržiūrėkite jo nuomos pasiūlymus dabar:


Read more ...

2014 m. gegužės 31 d., šeštadienis

Autonuomos sutartis

Pavyzdinė automobilių nuomos sutartis, kuri gali būti keičiama šalių susitarimu.

Tokiomis sutartimis naudojasi daugelis  autonuomos paslaugas teikiančių įmonių. Visiems norintiems išsinuomoti verta perskaityti, nes dažnai pasirašome sutartis net į jas nepažiūrėję.

Nuomininkas - tai juridinis asmuo, taip pat fizinis asmuo, kurie įgyja teisę nuomos pagrindu Sutarties galiojimo laikotarpiu, valdyti ir naudoti Automobilį.

Nuomotojas – VšĮ ,,Jonas Jonukas”

Patarimas - skaitykite ir derėkitės


Nuomos terminas – tai laikotarpis, per kurį Nuomininkas valdo Automobilį bei juo naudojasi. Nuomos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Automobilio priėmimo-perdavimo naudotis akto pasirašymo momento.

Sutaris  – tai dokumentas, kuriame nurodyta informacija apie Sutarties šalis, Automobilį ir jo specifikaciją, nuomos sąlygas, taip pat papildomas sąlygas.

Automobilio nuomos sutarties bendroji dalis - tai nuomos sutarties dalis, su kuria nuomininkas susipažįsta ir ir tai patvirtina.

Automobilis – tai sutarties sąlygose nurodyta transporto priemonė, kurią Nuomotojas remiantis Sutartimi perduoda valdyti ir naudoti Nuomininkui.

Užstatas - tai nurodyta suma mokama Nuomininko Nuomotojui, užtikrinanti Nuomininko įsipareigojimų pagal Sutartį, vykdymą.

II.MOKĖJIMAI PAGAL SUTARTĮ

2.1. Visi mokėjimai pagal Sutartį mokami Lietuvos Respublikos valiuta - litais, vadovaujantis Sutarties ir jos priedų nurodytomis sąlygomis.

2.2. Užstatą ir užmokestį  Nuomininkas sumoka Nuomotojui Sutarties pasirašymo dieną, jei sutartyje nenurodyta kitaip.

2.3.Nuomininkas privalo mokėti Nuomotojui mokėjimus pervesdamas lėšas į Nuomotojo nurodytą sąskaitą arba grynais pinigais, banko kortele.

2.4. Visus mokesčius, rinkliavas, baudas, įmokas susijusias su Automobilio valdymu ir naudojimu moka Nuomininkas.

III. PERDAVIMO NAUDOTIS SĄLYGOS

3.2. Nuomininkas įsipareigoja priimti Automobilį bei su juo susijusią dokumentaciją, ne vėliau kaip  per 1 val. nuo Nuomotojo pranešimo.

3.3. Automobilio priėmimas-perdavimas naudotis ir valdyti įforminamas tarp Nuomininko ir Nuomotojo pasirašoma sutartimi.

3.4. Prieš priimdamas, Automobilį Nuomininkas privalo: įsitikinti, jo tinkamumu ar perduodamas Automobilis atitinka Specialiose sąlygose nurodytą specifikaciją.

3.5. Nustačius ar paaiškėjus, kad Nuomininkas atsisakė ar delsė priimti Automobilį be pateisinamos priežasties, jis privalo atlyginti Nuomotojui visus dėl nepagrįsto atsisakymo ar delsimo priimti Automobilį patirtus nuostolius bei su tuo susijusias išlaidas.

3.6. Nuomininkui uždelsus, ilgiau kaip 2 valandas, priimti Automobilį Sutartyje nustatytais terminais, nepateikus pretenzijų ir nepranešus Nuomotojui apie Sutarties 3.4 punkte nurodytas aplinkybes, Nuomotojas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį anksčiau termino. Tokiu atveju Sutarties pagrindu Nuomininko sumokėtos lėšos negrąžinamos ir Nuomininkas privalo kompensuoti Nuomotojui, jo patirtų nuostolių dalį, viršijančią Nuomotojui negrąžintų lėšų sumą.

3.7. Nuo Automobilio priėmimo-perdavimo akto, kuriuo Automobilis perduodamas Nuomininkui, pasirašymo momento iki faktiško Automobilio grąžinimo Nuomotojui pasibaigus Nuomos terminui ar Nuomotojui nutraukus Sutartį anksčiau termino momento visa Automobilio sunaikinimo, praradimo, sugadinimo ar priešlaikinio susidėvėjimo rizika ir atsakomybė, kilusi dėl Nuomininko neteisingo ar netinkamo Automobilio naudojimo, nepriklausomai nuo atstatymo galimybės, tenka Nuomininkui.

3.8. Atsakomybė už nuostolius ir žalą padarytą tretiesiems asmenims, jų transporto priemonėms ar aplinkai naudojant ir eksploatuojant Automobilį tenka Nuomininkui, jei žalos nekompensuoja draudimo bendrovė.

IV. NAUDOJIMASIS AUTOMOBILIU

4.1. Nuomininkas įgyja teisę naudotis Automobiliu nuo Automobilio perdavimo momento.

4.2. Perdavus Automobilį Nuomininkas naudojasi Automobiliu, jį valdo, gauna iš jo naudą savo nuožiūra bei rizika, atsižvelgdamas į šios sutarties reikalavimus. Nuomininkas praranda teisę naudotis Automobiliu nutraukus šią sutartį.

4.3. Nuomotojui pareikalavus, Nuomininkas turi nedelsdamas sudaryti sąlygas Automobiliui apžiūrėti ir jo būklei įvertinti. Nuomotojas turi teisę į pagrįstų išlaidų kompensavimą Nuomininko sąskaita, jei pastarajam nevykdant sutarties sąlygų reikėjo patikrinti Automobilio būklę.

4.4. Nuomininkui griežtai draudžiama perleisti teisę naudotis Automobiliu be Nuomotojo raštiško sutikimo.

4.5. Nuomininkas privalo Automobiliu naudotis ir jį prižiūrėti rūpestingai ir atidžiai, palaikyti jį tokios būklės, kokios jam buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Nuomininkas privalo susipažinti su Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pardavėjo keliamais eksploatavimo, draudimo bendrovės keliamomis sąlygomis ir priežiūros reikalavimais bei jų laikytis, užtikrinti Automobilio tinkamą apsaugą ir saugų naudojimą.

4.6.  Nuomotojas gali teikti papildomas paslaugas susijusias su Automobilio priežiūra ir naudojimu, kai tokių paslaugų teikimas yra nenumatytas šioje sutartyje ir/ar jos prieduose.

4.7. Už papildomų paslaugų suteikimą imamas mokestis, kuris yra įskaičiuojamas į  nuomos mokėjimą.

V. SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

5.1. Šiame skyriuje nurodytos pagrindinės šalių teisės ir pareigos, kurias konkretizuoja kiti šios sutarties skyriai ir atskiri punktai.

5.2. Nuomininkas turi teisę:

a) laikantis Sutarties sąlygų bei Lietuvos Respublikos teisės aktų, naudoti ir valdyti Automobilį, pagal jo tiesioginę paskirtį;

b) gavus raštišką Nuomotojo sutikimą perduoti Automobilį naudotis tretiesiems asmenims. Perdavus Automobilį naudotis tretiesiems asmenims, Nuomininkas lieka atsakingas prieš Nuomotoją už Automobilio būklę.

c) ankščiau laiko grąžinti Nuomotojui Automobilį sumokėdamas Nuomotojui priešlaikinio sugrąžinimo mokestį. Jei Automobilis po perdavimo naudotis akto pasirašymo grąžinamas nepasibaigus nuomos laikotarpiui, Nuomininkas apmoka Nuomotojui viso laikotarpio nuomos sumą.

5.3. Nuomininkas įsipareigoja:

a) laiku sumokėti Nuomotojui Užstatą, ir priklausančius mokėjimus;

b) tinkamai ir pagal šią sutartį naudoti ir valdyti Automobilį.

e) vykdyti kitus šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus;

f) laiku bei tinkamai vykdyti visas transporto priemonės savininko ir valdytojo, draudėjo ir apdraustojo pareigas, taip pat visas Draudiko patvirtintose Automobilio draudimo taisyklėse draudėjui numatytas pareigas.

g) atlyginti Nuomotojui visas mokėjimo dokumentais pagrįstas su Automobilio patikrinimu tiesiogiai susijusias išlaidas.

5.4. Nuomotojas turi teisę:

a) pats ar per įgaliotus asmenis tikrinti Automobilio būklę bei naudojimo ir eksploatavimo sąlygas;

b) apriboti Automobilio valdymą ir naudojimą, jei Nuomininkas naudoja Automobilį pažeisdamas Sutarties sąlygas;

c) Nuomininkui pažeidus Sutarties sąlygas, sustabdyti pagal šią Sutartį prisiimtų Nuomotojo įsipareigojimų vykdymą kol bus įvykdyti Nuomininko įsipareigojimai;

d) naudoti Užstatą pagal šią Sutartį susidariusiems Nuomininko finansiniams įsipareigojimams vykdyti ar Nuomotojui padarytai žalai ar nuostoliams atlyginti;

e) gauti visus pagal šią sutartį priklausančius mokėjimus.

f) šios sutarties nustatytais pagrindais nutraukti Sutartį nepasibaigus jos galiojimo terminui arba pasibaigus galiojimo terminui, atsiimti Automobilį;

g) Nuomotojas turi kitas šioje sutartyje numatytas teises.

5.5. Nuomotojo įsipareigojimai:

a) po reikiamų dokumentų suderinimo ir pasirašymo perduoti Automobilį Nuomininkui valdyti ir naudoti;

b) Nuomotojas turi kitas šioje sutartyje numatytas pareigas.

VI. DRAUDIMAS IR RIZIKA

6.1. Nuomotojas sudaro draudimo sutartį su viena iš draudimo įmonių ir vadovaujantis draudimo sutartimi moka draudimo įmokas (premijas). Nuomotojas privalo apdrausti Automobilį Kasko ir Civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

6.2. Atsitikus draudiminiam įvykiui, jei draudiko išmokėtos išmokos dydis nepadengia visos su Automobilio netekimu, praradimu, sugadinimu, kilusios žalos, tai nepadengtą žalos dalį per 7 kalendorines dienas Nuomotojui privalo sumokėti Nuomininkas.

6.3. Automobilio netekimo atveju (Nenugalima jėga) ar įvykus nedraudiminiams įvykiams, kai neišmokama visa draudimo išmoka, Nuomininkas privalo sumokėti Automobilio likutinę vertę (kiek jos nepadengia draudimo išmoka) ir skolas, kurių mokėjimo terminas suėjo iki nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos.

VII.  ATSAKOMYBĖ

7.1. Nuomininkas nuo Automobilio priėmimo momento atsako už Automobilio išsaugojimą ir atsitiktinę žuvimo riziką ir už trečiųjų asmenų patirtą žalą.

7.2. Nuomininko nesutikimas su draudimo įmonės atsisakymu išmokėti priklausančią draudimo išmoką, ir po to sekantys ginčai neatleidžia Nuomininko nuo tinkamo šio sutarties įsipareigojimų įvykdymo.

7.3. Netesybos: už laiku nesumokėtus mokėjimus Nuomininkas Nuomotojui pareikalavus, įsipareigoja mokėti 0,6 proc. delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą mokėti kalendorinę dieną. Delspinigių skaičiavimas pradedamas sekančią dieną po termino pabaigos ir baigiamas Nuomininkui sumokėjus atitinkamas sumas.

VIII. AUTOMOBILIO SUGRĄŽINIMAS NUOMOTOJUI

8.1. Nuomininkas privalo grąžinti Automobilį Nuomotojui bei perduoti visus su tuo susijusius dokumentus per 1 valandą nuo Specialiosiose sąlygose numatyto nuomos termino pasibaigimo arba atitinkamai Sutarties nutraukimo dienos.

8.2. Automobilio grąžinimas vykdomas Nuomotojo nustatytu laiku ir vietoje. Automobilio grąžinimas įforminamas Nuomotojo ir Nuomininko įgaliotų asmenų pasirašytu aktu, kur surašomi Automobilio apžiūros metu nustatyti Automobilio defektai ir trūkumai.

8.3. Nuomininkas privalo perduoti Automobilį techniškai tvarkingą tokios pačios komplektacijos kaip sutarties pasirašymo dieną bei tokios būklės, atsižvelgiant į normalų Automobilio nusidėvėjimą. Prie normalaus nusidėvėjimo nėra priskiriami,  Automobilio subraižymai ir deformacijos (įlenkimai), dažytų paviršių nusidėvėjimas, kilęs dėl intensyvaus Automobilio plovimo, stiklų subraižymai, įtrūkimai, neteisingo naudojimosi, valymo ar plovimo pasėkoje, ratlankių ir ratų gaubtų sulankstymai, deformacijos, Automobilio salono sugadinimai (išteptos ar pažeistos sėdynės, sulaužytos plastmasinės detalės, ištepti durelių apmušalai ir pan.).Automobilis priimamas ir gražinamas su pilnu baku degalų.

8.4. Jei grąžinamo Automobilio būklė neatitinka šiame skirsnyje nurodytų reikalavimų, Nuomininkas privalo atlyginti Automobilio defektų ištaisymo išlaidas.

8.5. Nuomininkui nesilaikant šios sutarties 9.1 punkte nurodytų sąlygų, Nuomotojas turi teisę pats susigrąžinti Automobilį. Tokiu atveju Automobilio susigrąžinimo išlaidos ir rizika tenka Nuomininkui.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sudarydamos, vykdydamos, keisdamos bei papildydamos sutartį, sutarties šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais.

9.2. Visi sutarties sąlygų pakeitimai ir papildymai atliekami pasirašant tarp sutarties šalių atskirą susitarimą. Toks susitarimas yra neatskiriama sutarties dalis ir jo vykdymas šalims yra privalomas.

9.3. Visi šalių su šia sutartimi susiję tarpusavio pranešimai pateikiami raštu registruotu laišku ar per kurjerį.

9.4. Pasikeitus šalių adresams, telefonų ir/ar fakso numeriams, banko ar kitiems šalių rekvizitams, šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per tris darbo dienas informuoti viena kitą.

9.5. Sutarties šalių atstovai pareiškė, kad pagal šalių veiklą reglamentuojančius įstatymus, įstatus ir kitus juridinių asmenų vidaus aktus, taip pat šalių juridinių asmenų valdymo organų sprendimus sudaryti šią sutartį ir juridinio asmens tikslus, jie turi visus įgaliojimus pasirašyti šią sutartį.

9.6. Visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties, sprendžiami šalių tarpusavio derybų keliu. Nepasiekus susitarimo, ginčas sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais teisme. Ginčo sprendimo vieta – Vilniaus miestas.

9.7. Sutartyje pateikta informacija yra konfidenciali, ir šalys įsipareigoja neskelbti informacijos, susijusios su šia sutartimi, tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis.

9.8. Šios Sutarties surašyti du vienodą juridinę galią turintys egzemplioriai, po vieną kiekvienai šaliai. Automobilio nuomos sutaries bendroji dalis gali būti neprisegama prie sutarties. Automobilio nuomos sutarties bendroji dalis yra pateikiama Nuomotojo Nuomininkui susipažinimui ir Nuomininkas Sutartyje patvirtina parašu apie tai, kad susipažino su Automobilio nuomos sutrties bedraja dalimi ir prisiima visus  joje numatytus įsipareigojimus, teises ir atsakobybę. Sutartis ir jos priedai pasirašomi (antspauduojami) ant kiekvieno lapo.
Read more ...

2014 m. gegužės 30 d., penktadienis

Autonuomos paslaugos 2014 apžvalga

Autonuomos paslaugos - 2014 metų apžvalga

Remiantis rekvizitai.lt duomenimis, autonuoma Lietuvoje užsiima apie 820 įmonių, tačiau įvertinus tą faktorių, kad ne visos įmonės pateikusios informaciją ir pridėjus dar nelegaliai veikiančias įmones, galime daryti prielaidą, kad Lietuvoje veikia per tūkstantį įmonių, siūlančių transporto nuomą, tačiau dalis įmonių siūlo tik sunkiasvorius automobilius nuomai ir/arba specialųjį transportą.

Kuo išsiskirti iš tokios gausos konkurentų? Tik aukšta aptarnavimo kokybe ir prieinama kaina.


Oro uostuose siūlomų automobilių kainos gerokai prasilenkia su realybe. Puiku, jei automobilis išnuomojamas ambasadoriams ar verslininkams, bet kiek čia jų Lietuvoje? Norint, kad ši veiklos sritis bent šiek tiek būtų pelninga, reikia orientuotis į tautietį, išvykusi dirbti į Airiją, Norvegiją ir kt., (o ne į tautietį ieškantį palaužyti nuomojamą automobilį savaitgaliui). Ši grupė žmonių nenori permokėti už nuoma, o automobilio reikia, juk grįžta ne dienai, ypač vasarą. Žinoma, yra dalis tokių, kurie paskutinius pinigus išleidžia norėdami pagerinti savo įvaizdį prieš gimines ir artimuosius, bet ir tokiems galime rasti pasiūlymą.

Automobilio nuoma dienai arba mėnesiui. arba nuoma vienai dienai. spausti čia >>>
Patikrinus konkurentų kainas, jie siūlo automobilį dienai išsinuomoti nuo 120 LTL, priklausomai nuo komplektacijos.

Įmonės kainas pradeda siūlyti nuo šimto litų plius automobilio nemokamas pristatymas į oro uostą, jei tai atskridęs asmuo. Kiekvienam besinuomojančiam, dažnai padovanojama nuolaida plovykloje ar nuolaida auto servise, - nuolaida gali pasinaudoti nuomotojo šeima, kaimynas ir t.t.

Jei kalbama apie prabangius automobilius, kaina, žinoma, didėja, tačiau kaina norint konkuruoti rinkoje, turi bent keliais litais būti mažesnė nei analogiškas paslaugas siūlančių konkurentų ir daug geresnis aptarnavimas.

Nuomos kaina nuo mėnesio iki metų.

Čia galioja ta pati taisyklė – aukščiausio lygio aptarnavimas ir prieinamą kainą.

Dažniausiai siūlomos nemokamos prie autonuomos paslaugos


·                      Automobilio draudimas civilinės atsakomybės ir KASKO draudimais;
·                      Draudiminių ir nedraudiminių įvykių administravimas;
·                      Techninė pagalba kelyje;
·                      Pakaitinis automobilis remonto ar aptarnavimų metu;
·                      Automobilio paėmimas  ir grąžinimas
·                      Vilniaus ir Kauno oro uostose nemokama nemokamas pristatymas.

NoriuAuto.lt ir Autolizingas.lt autonuomos paslaugos Kaune ir Vilniuje
Šį paketą kurį laiką klientai gauna kaip akciją (pirmos sutartys, o vėliau moka nustatytą mokestį)

Nuoma su vairuotojo paslaugomis.

Priklausomai nuo automobilio markės, kelionės maršruto. Vairuotojas kalbantis angliškai, rusiškai, garantuojamas konfidencialumas, tvarkinga uniforma, jei yra pageidavimas, vairuotoja gali būti ir moteris.

Svečių pasitikimas bet kurioje vietoje.

Dažnai vestuvininkai ieško automobilių nuomos, bet pamatę kainų skirtumus tarp paprastos nuomos ir skirtos jų šventei dažnas renkasi draugų automobilius, tai didelė dalis žmonių, kurie skaičiuoja savo išlaidas. Tai neišnaudota galimybė Lietuvoje. 

Nuoma į vieną pusę Baltijos šalyse

Čia turi būti paskaičiuota kaina ir su automobilio grįžimu. Jei per dešimt metų įmonė išauga į tarptautinę kompaniją, galima automobilį palikti toje šalyje, kol atsiras atgal važiuojantis keleivis, žinoma, čia jau teisiniai klausimai dėl registracijos ir galimybės naudoti automobilį nuomos reikalais kitoje šalyje.

Pervežimai Baltijos šalyse

Kadangi tai EU zona, kaina priklauso nuo kilometražo, automobilio tipo, prastovų.

Automobilio rezervavimas visą parą – programėlė interneto svetainėje, leidžianti tai atlikti be jokių sunkumų. Skambučių centras, dirbantis visą parą, skirtas automobilių draudimui, tech. pagalbos iškvietimui, automobilių rezervacijai ir kitų klausimų sprendimas.

Ilgėjant atstumams kaina turėtų mažėti kaip ir didėjant automobilių nuomos dienų skaičiui.

Stebint konkurentus ir automobilių nuomos pasiūlą bei paklausą, įmonėms visuomet galima laviruoti, užimčiausią laiką taikomos akcijos, kas visuomet patraukia klientą, o ne sezono metu taikomos konkurencingos kainos ir suteikiamos klientui nuolaidos kitose serviso paslaugose – autoplovykla, nuolaida tepalams, detalėms ar automobilio remontui, jei tai nėra aktualu pačiam klientui, jis visuomet gali atiduoti nuolaidas giminėms, draugams, kaimynams. 


Read more ...

2013 m. lapkričio 12 d., antradienis

Vadybininkė Kaune

Pats kiečiausias CV(mot. laiškas) - į autonuomos kaune vadybininkės vietą

Autonuomos vadybininkė Kaune
Autonuomos vadybininkė Kaune
Sveiki, štai ir aš ! Žiūriu, skaitau, netikiu savo akim. dar paskaitau, dar netikiu...ir dar skaitau , ir dar netikiu... ką gi, pabandykim... ateina Žmogeliukas mašiniuko, reik jam važiuoti, o jis neturi kuom - jo gelda ši ryt subyrėjo... jis visas toks piktas kaip Garyničius, dūmai tik rūksta iš ausų... bet pinigėliai Šlama jo kišenėj... užeina, o Čia sėdziu aš... visa tokia graži graži... aš jam greit kavuką, gal ir saldainiuką, kad žmogelis nurimtų. O pas mane mašiniukų kūrv..(atsiprašau) krūva, ir visi viens už kitą geresni ... na galvoju, pakliuvai tu man, iškrapštysiu tuos pinigelius. Ir pradedu... nosį kraipo... aš iš kart vedu prie kito, dar kokia dovanėlę įbruku. Štai žmogelis ir patenkintas. Ateina kitas, na visiškas asilas, o Čia vėl - aš, graži graži. Parsiverčiu jį, apšlifuoju, savo grožybėm akis užbetonuoju ir per ausis gerai pravažiuoju, štai jis ir mano, kad skaičiuoja pinigėlius, ir deda man ant stalo. Na o trečias, Čia tai fruktas, nori kažko, nežino ko, o tada aš dar gražesnė. Aš jam viską, net mergelę pasodinu, kad jam linksmiau važiuot būtų, seilės nutįsta iki pat žemės, išsišiepęs iki ausų ... pinigėliai net patys krenta iš kišenės. O va, kai ateina protingas, tada ir aš jau protinga, aš jam viską protingai... už protingą kainą... protingą automobilį ir protingą sąskaitą jam. Žinoma jis protingai ir atsiskaito... Ir išvažiuoja vyrukai... O ten jų laukia tokios gražios gražios kaip aš...  Na kartais protingos kaip aš... taigi kreipkitės jei ką, gyvenu kol kas Kaune, telefono Nr dar nepamečiau 83000000, tik reiktų "darbinio išmaniojo" (darbui žinoma...ir to naujausio, kurį nuomojama mašina pervažiavus nesugadintų stipriai)  O graži ar protinga pasirinkit patys :)
Read more ...

Google+ Badge